Γλωσσικοί πόροι ΑΠΘ

FREL-Παράλληλο ΗΣΚ λογοτεχνικών έργων μεταφρασμένων από τα γαλλικά στα ελληνικά (προσβάσιμο μέσω interface)
Παράλληλο δίγλωσσο σώμα πεζών κειμένων με δυνατότητα αναζήτησης στη γαλλική και ελληνική γλώσσα (FREL), επέκταση αρχικού ΗΣΚ που είχε καταρτιστεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κατασκευή παράλληλου σώματος λογοτεχνικών κειμένων».
Ξανθίππη Δημητρούλια, Μαρία Θεοχάρη, Μαρία Παναγιωτίδου
FR-EL

Greek Magazine Klik-Editorials (issues 1-102)
Μονόγλωσσο ΗΣΚ περιοδικού τύπου. Περιλαμβάνει τα editorials (σημειωμάτων του εκδότη) των πρώτων 102 τευχών του περιοδικού ΚΛΙΚ, από τον Απρίλιο του 1987 έως τον Οκτώβριο του 1995. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8.
Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Νέα Ελληνική (1453-)

LEGEL-SA
Το σώμα κειμένων LEGEL-SA (Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών-Οι Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) περιλαμβάνει το σύνολο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, όπως έχει δημοσιευτεί, η οποία διέπει την λειτουργία των κοινών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Πρόκειται για ένα σύνολο νομοθετημάτων το οποίο ανήκει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου και ειδικότερα του δικαίου των εμπορικών εταιρειών, το οποίο αποτελεί τμήμα του Ελληνικού Εμπορικού Κώδικα. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8.
Βασιλεία Σαράφη
Νέα Ελληνική (1453-)

Melpo Axioti's works
Μονόγλωσσο ΗΣΚ κειμένων λογοτεχνίας. Αποτελείται από τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα και τα ποιήματα της Μέλπως Αξιώτη. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8.
Ξανθίππη Δημητρούλια, Διονύσιος Γούτσος
Νέα Ελληνική (1453-)

NBG-AR-TXT-Ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (TXT)
Στο ΗΣΚ περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εκθέσεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος των ετών 1997-2017. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8.
Παναγιώτης Αρβανίτης
Νέα Ελληνική (1453-)

Newsletters_IFG_GR
Newsletters στην ελληνική γλώσσα της Ελληνο-γαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας (Φεβρουάριος 2008-Οκτώβριος 2014).
Ξανθίππη Δημητρούλια
Νέα Ελληνική (1453-)

Online Discourse Analysis Tool ElConc
The Online Discourse Analysis Tool ElConc is an online toolkit for text analysis and concordancing. ElConc can process any text up to 300.000 words by copying the text and then pasting it in the text box that you can find in its first screen. Pressing the “Continue” button, you can see the word frequencies table which presents each word by descending frequencies order and on the right side, there are options like: a) Concordance plot for specific keyword (the user must enter a keyword) b) Bar chart for up to four words (the bar chart presents the word’s distribution among the text) c) N-grams (N=2,3,4,5) which shows N length clusters
Παναγιώτης Στυλιανίδης, Αγησίλαος Χαλδογερίδης

Parallel corpus newsletters IFG FR-GR
Parallel corpus of IFT's newsletters. Source language: FR, target language: EL. Bilingual corpus compiled by the clarin:el team AUTH, including newsletters of Institut Français de Grèce.
Ξανθίππη Δημητρούλια
FR-EL

Pedagogic corpus
The pedagogic corpora or ‘corpora of language teaching coursebooks’’ (as Gabrielatos, 2005, calls them) was created by Thomas Zapounidis as part of his MA thesis under the supervision of the Assistant Prof. Marina Mattheoudakis. The corpora include: all the material (Student Book and Workbook) of the Funway series - the old coursebooks for the teaching of English at the 4th, 5th and 6th grades of primary school all the material (Student Book and Workbook) of the New English coursebooks for the 4th, 5th and 6th grades of primary school all the material (Student Book and Workbook of both the advanced and beginner levels of each grade) used at the three grades of Junior High School.
Θωμάς Ζαπουνίδης
EN

République-Bastille (1948-1949). Γαλλόγλωσσο μυθιστόρημα της Μέλπως Αξιώτη με φιλολογική επιμέλεια της Μαίρης Μικέ
Πρώτη έκδοση του γαλλόγλωσσου μυθιστορήματος της Μέλπως Αξιώτη, République-Bastille (1948-1949) με φιλολογική επιμέλεια της Μαίρης Μικέ (Θεσσαλονίκη 2014). Πρόκειται για το γαλλόφωνο μυθιστόρημα της Μέλπως Αξιώτη, όπως μεταγράφηκε από τα δακτυλόγραφά της και εκδόθηκε από την Καθηγήτρια κ. Μαίρη Μικέ. Η μετάφραση του μυθιστορήματος, για όποιον θέλει να το δει σε μορφή παράλληλου κειμένου (που όμως δεν υπάρχει ψηφιακά και πρέπει να το δημιουργήσει), έγινε από την Αναπλ. Καθηγήτρια Τιτίκα Δημητρούλια και έχει δημοσιευτεί στις εκδόσεις Άγρα. Το γαλλικό κείμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο γλωσσολογικό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για κείμενο γραμμένο σε γλώσσα διάφορη της μητρικής και προσφέρεται για μελέτη σε ζητήματα διγλωσσίας και αυτομετάφρασης. Θα άξιζε να μετρηθεί η φυσικότητα της γλώσσας με υπολογιστικά εργαλεία, λόγου χάρη.
Μαίρη Μικέ
FR

Samples of Kondylakis, Mitsakis, Moraitidis and Vizyhnos
Μονόγλωσσο ΗΣΚ λογοτεχνίας. Περιλαμβάνει αποσπάσματα έργων των: Κονδυλάκη, Μητσάκη, Μωραϊτίδη και Βιζυηνού. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8.
Ξανθίππη Δημητρούλια
Νέα Ελληνική (1453-)

Αγγλικό ΗΣΚ Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής
ΗΣΚ με κείμενα που πλαισιώνουν τα 3 Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας στα Αγγλικά. Παρατίθενται ως κείμενα αναφοράς για διευκόλυνση της χρήσης και του ελέγχου του Παράλληλου ΗΣΚ. Στο αγγλικό ΣΚ περιλαμβάνονται μόνο όσα αγγλικά κείμενα έχουν και την αντίστοιχη ελληνική μετάφρασή τους, ενώ δεν περιλαμβάνονται τα αγγλικά κείμενα για τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί ελληνικές μεταφράσεις.
Μαρία Θεοχάρη
EN

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: 4 μεταφράσεις
Μονόγλωσσο ΗΣΚ που περιλαμβάνει τέσσερις μεταφράσεις του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: F. Dostoievski, Έγκλημα και Τιμωρία· Hall Caine, Ο Μαξιώτης· Georges Ohnet, Ο ιατρός Ραμώ· Alphonse Daudet, Ταρταρίνος ο εκ Ταρασκώνος. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8
Ξανθίππη Δημητρούλια
Νέα Ελληνική (1453-)

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα
Μονόγλωσσο ΗΣΚ λογοτεχνίας. Περιλαμβάνει τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα και τα ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, όπως έχουν εκδοθεί από τον Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλο στις εκδόσεις Δόμος (τόμοι Α-Ε, 1981-1988) και σε ψηφιακή μορφή είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών, https://www.papadiamantis.net. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF-8.
Ξανθίππη Δημητρούλια
Νέα Ελληνική (1453-)

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα επισημειωμένο με το ILSP Sentence splitter and tokenizer for Greek text (ILSP workflow v1.0.0)
Ο συγκεκριμένος πόρος είναι το αποτέλεσμα της αυτόματης επεξεργασίας του πόρου "Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα " (text/plain) με την υπηρεσία ILSP Sentence splitter and tokenizer for Greek text (ILSP workflow v1.0.0). Έχει επισημειωθεί με Sentence, Token και είναι σε μορφή XMI.
Ξανθίππη Δημητρούλια
Νέα Ελληνική (1453-)

Γλωσσάρι Ιατρικών Όρων
Το συγκεκριμένο γλωσσάρι δημιουργήθηκε ως βοήθημα για τους φοιτητές/ριες για την προετοιμασία τους στα υποχρεωτικά μαθήματα της ιατρικής ορολογίας που προσφέρει η Ιατρική σε προπτυχιακό επίπεδο. Είχε δε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ξένων γλωσσών της Ιατρικής η οποία είναι ανενεργή τα τελευταία χρόνια.
Ξανθίππη Δημητρούλια
EN-EL

Ελληνικά Μουσεία (αρχαιολογικά, βυζαντινά, ιστορικά, λαογραφίας, τέχνης, φυσικής ιστορίας)
Το ΗΣΚ περιλαμβάνει κείμενα ιστοσελίδων που αναφέρονται σε 243 μουσεία της Ελλάδας κάθε είδους: αρχαιολογικά, βυζαντινά, ιστορικά, λαογραφικά, τέχνης, φυσικής ιστορίας.
Παναγιώτης Αρβανίτης
Νέα Ελληνική (1453-)

Ελληνική και μεταφρασμένη ποίηση στο περιοδικό Olimpo 1936-1940
Μονόγλωσσο ΗΣΚ ελληνικής και μεταφρασμένης ποίησης. Σώμα μεταφρασμένων ποιημάτων στο περιοδικό Olimpo (1936-1940).
Ζωγραφία Ζωγραφίδου
Νέα Ελληνική (1453-)

Ελληνικό ΗΣΚ Λογοτεχνικών μεταφράσεων
Μονόγλωσσο ΗΣΚ μεταφρασμένου λόγου (λογοτεχνική μετάφραση). Το ΗΣΚ αποτελείται από δεκαοκτώ ελληνικές μεταφράσεις γαλλικών λογοτεχνικών έργων. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8.
Ξανθίππη Δημητρούλια, Μαρία Θεοχάρη
FR-EL

Ελληνικό Σώμα Κειμένων Μαθητών (ΕΣΚΕΙΜΑΘ) (άνοιγμα με το UAM Corpus Tool, έκδοση 3)
Το Ελληνικό Σώμα Κειμένων Μαθητών-τριών [ΕΣΚΕΙΜΑΘ] είναι μία συλλογή γραπτών ψηφιοποιημένων παραγωγών μαθητών-τριών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και βασίζεται στις γραπτές παραγωγές των κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ», που διενεργήθηκαν σε μαθητές που φοιτούσαν σε Τάξεις Υποδοχής. Το ΕΣΚΕΙΜΑΘ καταρτίστηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Αλέξανδρου Τάντου και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Δέσποινας Παπαδοπούλου. Τα αρχεία του ΕΚΣΚΕΙΜΑΘ είναι προσπελάσιμα μέσω του λογισμικού UAM Corpus Tool στην έκδοση 3. Για κατέβασμα του λογισμικού, μπορείτε να πάτε στο http://corpustool.com/download.html.
Αλέξανδρος Τάντος
Νέα Ελληνική (1453-)

Ελληνικό Σώμα Κειμένων Μαθητών [ΕΣΚΕΙΜΑΘ] (άνοιγμα με το UAM Corpus Tool, έκδοση 2)
Το Ελληνικό Σώμα Κειμένων Μαθητών-τριών [ΕΣΚΕΙΜΑΘ] είναι μία συλλογή γραπτών ψηφιοποιημένων παραγωγών μαθητών-τριών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και βασίζεται στις γραπτές παραγωγές των κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ», που διενεργήθηκαν σε μαθητές που φοιτούσαν σε Τάξεις Υποδοχής. Το ΕΣΚΕΙΜΑΘ καταρτίστηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Αλέξανδρου Τάντου και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Δέσποινας Παπαδοπούλου. Τα αρχεία του ΕΚΣΚΕΙΜΑΘ είναι προσπελάσιμα μέσω του λογισμικού UAM Corpus Tool στην έκδοση 2.8.17 Για κατέβασμα του λογισμικού, μπορείτε να πάτε στο http://www.corpustool.com/downloadOld.html.
Αλέξανδρος Τάντος
Νέα Ελληνική (1453-)

Εμπορικές διαφημίσεις
Μονόγλωσσο ΗΣΚ διαφήμισης. Περιλαμβάνει εμπορικές έντυπες διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8.
Περικλής Πολίτης
Νέα Ελληνική (1453-)

Ενημερωτικά δελτία Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας (γαλλικά)
Newsletters στη γαλλική γλώσσα της Ελληνο-γαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας (Φεβρουάριος 2008-Οκτώβριος 2014).
Ξανθίππη Δημητρούλια
FR

Ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (PDF)
Μονόγλωσσο ΗΣΚ οικονομικών κειμένων (PDF). Στο σώμα κειμένων περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εκθέσεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος των ετών 1997-2017. Περιλαμβάνει όλες τις εκθέσεις σε μορφή pdf. Ο πόρος προσφέρεται και σε αυτή τη μορφή, προκειμένου οι ερευνητές να έχουν πρόσβαση στα αριθμητικά δεδομένα και τους πίνακες, που δεν αναπαράγονται στο ομώνυμο ΗΣΚ σε απλό κείμενο.
Παναγιώτης Αρβανίτης
Νέα Ελληνική (1453-)

ΗΣΚ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης - Διάφορα
Όλα τα αρχεία κειμένου του σώματος κειμένου προέρχονται από αρχεία που ψηφιοποιήθηκαν από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013", με τίτλο "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα συλλογή αρχείων περιλαμβάνει εκδόσεις διαφορετικών θεματικών κατηγοριών που δεν είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν περαιτέρω και δημιουργήθηκε το 2015 ειδικά για το ελληνικό σκέλος της υποδομής CLARIN και όλα τα περιεχόμενά της διατίθενται με την άδεια BY-NC-SA 4.0 της Creative Commons. Πρόκειται για ανεπεξέργαστη μορφή OCR, η οποία προσφέρεται για δοκιμή αυτόματης επιμέλειας κειμένου που έχει παραχθεί με OCR.
Αικατερίνη Νάστα
Νέα Ελληνική (1453-)

ΗΣΚ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης - Επιθεωρήσεις
Όλα τα αρχεία κειμένου του σώματος κειμένου προέρχονται από αρχεία που ψηφιοποιήθηκαν από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013", με τίτλο "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα συλλογή αρχείων περιλαμβάνει "Επιθεωρήσεις" και δημιουργήθηκε το 2015 ειδικά για το ελληνικό σκέλος της υποδομής CLARIN και όλα τα περιεχόμενά της διατίθενται με την άδεια BY-NC-SA 4.0 της Creative Commons. Πρόκειται για ανεπεξέργαστη μορφή OCR, η οποία προσφέρεται για δοκιμή αυτόματης επιμέλειας κειμένου που έχει παραχθεί με OCR.
Αικατερίνη Νάστα
Νέα Ελληνική (1453-)

ΗΣΚ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης - Εφημερίδες
Όλα τα αρχεία κειμένου του σώματος κειμένου προέρχονται από αρχεία που ψηφιοποιήθηκαν από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013", με τίτλο "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα συλλογή αρχείων περιλαμβάνει "Εφημερίδες" και δημιουργήθηκε το 2015 ειδικά για το ελληνικό σκέλος της υποδομής CLARIN και όλα τα περιεχόμενά της διατίθενται με την άδεια BY-NC-SA 4.0 της Creative Commons. Πρόκειται για ανεπεξέργαστη μορφή OCR, η οποία προσφέρεται για δοκιμή αυτόματης επιμέλειας κειμένου που έχει παραχθεί με OCR.
Αικατερίνη Νάστα
Νέα Ελληνική (1453-)

ΗΣΚ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης - Ημερολόγια
Όλα τα αρχεία κειμένου του σώματος κειμένου προέρχονται από αρχεία που ψηφιοποιήθηκαν από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013", με τίτλο "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα συλλογή αρχείων περιλαμβάνει "Ημερολόγια" και δημιουργήθηκε το 2015 ειδικά για το ελληνικό σκέλος της υποδομής CLARIN και όλα τα περιεχόμενά της διατίθενται με την άδεια BY-NC-SA 4.0 της Creative Commons. Πρόκειται για ανεπεξέργαστη μορφή OCR, η οποία προσφέρεται για δοκιμή αυτόματης επιμέλειας κειμένου που έχει παραχθεί με OCR.
Αικατερίνη Νάστα
Νέα Ελληνική (1453-)

ΗΣΚ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης - Καζαμίες
Όλα τα αρχεία κειμένου του σώματος κειμένου προέρχονται από αρχεία που ψηφιοποιήθηκαν από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013", με τίτλο "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα συλλογή αρχείων περιλαμβάνει "Καζαμίες" και δημιουργήθηκε το 2015 ειδικά για το ελληνικό σκέλος της υποδομής CLARIN και όλα τα περιεχόμενά της διατίθενται με την άδεια BY-NC-SA 4.0 της Creative Commons. Πρόκειται για ανεπεξέργαστη μορφή OCR, η οποία προσφέρεται για δοκιμή αυτόματης επιμέλειας κειμένου που έχει παραχθεί με OCR.
Αικατερίνη Νάστα
Νέα Ελληνική (1453-)

ΗΣΚ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης - Περιοδικά
Όλα τα αρχεία κειμένου του σώματος κειμένου προέρχονται από αρχεία που ψηφιοποιήθηκαν από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013", με τίτλο "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα συλλογή αρχείων περιλαμβάνει "Περιοδικά" και δημιουργήθηκε το 2015 ειδικά για το ελληνικό σκέλος της υποδομής CLARIN και όλα τα περιεχόμενά της διατίθενται με την άδεια BY-NC-SA 4.0 της Creative Commons. Πρόκειται για ανεπεξέργαστη μορφή OCR, η οποία προσφέρεται για δοκιμή αυτόματης επιμέλειας κειμένου που έχει παραχθεί με OCR.
Αικατερίνη Νάστα
Νέα Ελληνική (1453-)

ΗΣΚ Λαϊκισμός_01 (βελτιωμένη έκδοση)
Το σώμα κειμένων καταρτίστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "POPULISMUS: Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία", που στοχεύει καταρχάς στην καταγραφή και συγκριτική χαρτογράφηση του λαϊκιστικού λόγου που εκπέμπεται από τέτοιου είδους πηγές. Το ΗΣΚ επανελέγχθηκε και βελτιστοποιήθηκε. Αποτελείται από 3 διαφορετικά συμπιεσμένα αρχεία zip. Κάθε αρχείο περιέχει το σώμα κειμένων (π.χ. Populismus_Data_01.txt ) και συνοδευτικό αρχείο των κυριότερων πηγών (π.χ. Populismus_DataSourcess_01.txt).
Θωμάς Σιώμος
Νέα Ελληνική (1453-)

ΗΣΚ Λαϊκισμός_02 (βελτιωμένη έκδοση)
Το σώμα κειμένων καταρτίστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "POPULISMUS: Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία", που στοχεύει καταρχάς στην καταγραφή και συγκριτική χαρτογράφηση του λαϊκιστικού λόγου που εκπέμπεται από τέτοιου είδους πηγές. Το ΗΣΚ επανελέγχθηκε και βελτιστοποιήθηκε. Αποτελείται από 3 διαφορετικά συμπιεσμένα αρχεία zip. Κάθε αρχείο περιέχει το σώμα κειμένων (π.χ. Populismus_Data_01.txt ) και συνοδευτικό αρχείο των κυριότερων πηγών (π.χ. Populismus_DataSourcess_01.txt).
Θωμάς Σιώμος
Νέα Ελληνική (1453-)

ΗΣΚ Λαϊκισμός_03 (βελτιωμένη έκδοση)
Το σώμα κειμένων καταρτίστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "POPULISMUS: Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία", που στοχεύει καταρχάς στην καταγραφή και συγκριτική χαρτογράφηση του λαϊκιστικού λόγου που εκπέμπεται από τέτοιου είδους πηγές. Το ΗΣΚ επανελέγχθηκε και βελτιστοποιήθηκε. Αποτελείται από 3 διαφορετικά συμπιεσμένα αρχεία zip. Κάθε αρχείο περιέχει το σώμα κειμένων (π.χ. Populismus_Data_01.txt ) και συνοδευτικό αρχείο των κυριότερων πηγών (π.χ. Populismus_DataSourcess_01.txt).
Θωμάς Σιώμος
Νέα Ελληνική (1453-)

Λεξικό Γλωσσολογικών όρων: Γερμανικά – Ελληνικά - Αγγλικά
ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ Δεύτερη αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση: Νοέμβριος 2013. Λεξικό που καταρτίσηκε υπό την εποπτεία της καθ. Ελένης Μπουτουλούση.
Ελένη Μπουτουλούση
EL-DE-EN

Μεταφράσεις ιταλικών περιηγητικών κειμένων στην Ελληνική
Μονόγλωσσο ΗΣΚ μετάφρασης. Περιλαμβάνει τις μεταφράσεις ιταλικών περιηγητικών κειμένων στην ελληνική από τον ευρύτερο ελληνικό χώρο από τον 14ο έως τον 19ο αιώνα. Αποτελείται από δύο κύρια ψηφιοποιημένα σώματα κειμένων μεταφράσεων από την ιταλική στην ελληνική: 1. Μεταφράσεις αυτοτελών - ολοκληρωμένων περιηγητικών κειμένων it → el. 2. Μεταφράσεις αποσπασμάτων περιηγητικών κειμένων (fragmenta) it → el. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8
Ηλίας Σπυριδωνίδης
Νέα Ελληνική (1453-)

Νομισματική Πολιτική - Εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (PDF)
Το σώμα κειμένων περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος των ετών 2014-2018. Περιλαμβάνει όλα τα αρχεία σε μορφή pdf. Τα αντίστοιχα txt βρίσκονται στον ομώνυμο πόρο, Νομισματική Πολιτική - Εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (TXT).
Παναγιώτης Αρβανίτης
Νέα Ελληνική (1453-)

Νομισματική Πολιτική - Εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (TXT)
Το σώμα κειμένων περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος των ετών 2014-2018. Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8.
Παναγιώτης Αρβανίτης
Νέα Ελληνική (1453-)

Παράλληλο ΗΣΚ-Μεταφράσεις του Stéphane Mallarmé στα ελληνικά
Παράλληλο ΗΣΚ, με ποιήματα και πεζά του Stéphane Mallarmé και τις μεταφράσεις τους, μία ή περισσότερες, στα ελληνικά. Το ΗΣΚ είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο στην έρευνα και τη διδασκαλία της ποίησης. Μορφότυπο .xls.
Μαρία Παναγιωτίδου
FR-EL

Παράλληλο μεταφρασμένο ΗΣΚ Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής (en-el)
Παράλληλο ΗΣΚ, για μεταφραστική χρήση και αναζήτηση ορολογίας Στο δίγλωσσο σώμα κειμένων περιλαμβάνονται επιλεγμένα κείμενα από τα 2 Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής στα αγγλικά, παραλληλοποιημένα σε επίπεδο περιόδου με τις ελληνικές μεταφράσεις τους. Πρόκειται για ένα παράλληλο ΗΣΚ κείμενα ιδιαίτερα πλούσιο σε ορολογία και τεχνική φρασεολογία, που εκτιμάται πως θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στη μετάφραση ειδικών κειμένων από σχετικά πεδία (οικονομικά, δημόσια διοίκηση κλπ.). Τα ΗΣΚ συνοδεύονται από αρχείο excel στο οποίο καταγράφονται λεπτομέρειες για κάθε κείμενο (πηγή, ημερομηνία υπογραφής/ δημοσίευσης, αριθμός λέξεων, γλώσσα)
Μαρία Θεοχάρη
EN-EL

Πρακτικά Συνεδρίων της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) (1995-2019)
Μονόγλωσσο ΗΣΚ. Περιλαμβάνει τα πρακτικά των 29 συνεδρίων που έχει διοργανώσει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), από το 1995 έως και to 2019 (συνολικά 2607 εισηγήσεις). Απλό κείμενο, κωδικοποίηση UTF8.
Κωνσταντίνος Μπίκος, Νικόλαος Μουράτογλου
Νέα Ελληνική (1453-)

Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής
Μονόγλωσσο ΗΣΚ. Συνδυάζεται με τα ΗΣΚ οικονομικών κειμένων. To ΗΣΚ αφορά τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας (2010, 2012 και 2015) και περιλαμβάνει 31 κείμενα. Για καθένα από τα 3 Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής περιλαμβάνονται: τα κείμενα του Αρχικού Μνημονίου, οι επικαιροποιήσεις τους, οι Δανειακές Συμβάσεις διαφόρων ειδών (διευκόλυνσης τόκων, συμφωνίας μεταξύ των πιστωτών, PSI κλπ), και ειδικά κείμενα εμπλεκόμενων φορέων (εκθέσεις ΔΝΤ, ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Μαρία Θεοχάρη
Νέα Ελληνική (1453-)

Σώμα κειμένων - ΕΜΕΛ
Πρόκειται για ένα σώμα κειμένων που αποτελείται από ανακοινώσεις συνεδρίων που πραγματοποίηθηκαν από μέλη του "Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου" με αντικείμενο την επεξεργασία φυσικών γλωσσών.
Ξανθίππη Δημητρούλια
EL-EN-FR

Σώμα κειμένων για τον λαϊκισμό-2019α
Μονόγλωσσο ΗΣΚ από τον ημερήσιο τύπο. Για τη συγκρότηση του ΗΣΚ προηγήθηκε αποδελτίωση από τις έντυπες (και όχι επιγραμμικές εκδόσεις) των εφημερίδων του 2019, με αναφορά στις λέξεις λαός και λαϊκισμός. Το υλικό έχει αντληθεί από τις εφημερίδες ΑΥΓΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, ΤΑ ΝΕΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΚΑΡΦΙ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, FREE SUNDAY, REALNEWS, ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΑΡΟΝ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.
Θωμάς Σιώμος
Νέα Ελληνική (1453-)

Σώμα κειμένων για τον λαϊκισμό-2019β
Μονόγλωσσο ΗΣΚ από τον ημερήσιο τύπο. Για τη συγκρότηση του ΗΣΚ προηγήθηκε αποδελτίωση από τις έντυπες (και όχι επιγραμμικές εκδόσεις) των εφημερίδων του 2019, με αναφορά στις λέξεις λαός και λαϊκισμός. Το υλικό έχει αντληθεί από τις εφημερίδες ΑΥΓΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, ΤΑ ΝΕΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΚΑΡΦΙ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, FREE SUNDAY, REALNEWS, ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΑΡΟΝ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.
Θωμάς Σιώμος
Νέα Ελληνική (1453-)

Σώμα προφορικού λόγου
Σώμα κειμένων συγκροτημένο από τις απαντήσεις σε συνεντεύξεις έρευνας που εκπονήθηκε το 1986-7.
Ξανθίππη Δημητρούλια
Νέα Ελληνική (1453-)