Πόροι

Annual Reports of the Bank of Greece

Στο σώμα κειμένων περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εκθέσεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος των ετών 1997-2017.

Περιλαμβάνει όλες τις εκθέσεις σε μορφή pdf ή σε txt.