Πόροι

Greek Learner Corpus

Το Ελληνικό Σώμα Κειμένων Μαθητών-τριών [ΕΣΚΕΙΜΑΘ] είναι μία συλλογή γραπτών ψηφιοποιημένων παραγωγών μαθητών-τριών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και βασίζεται στις γραπτές παραγωγές των κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ», που διενεργήθηκαν σε μαθητές που φοιτούσαν σε Τάξεις Υποδοχής. Το ΕΣΚΕΙΜΑΘ καταρτίστηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Αλέξανδρου Τάντου και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Δέσποινας Παπαδοπούλου.