Ενημερωτικά - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

CATMA - Εισαγωγή στην αδογμάτιστη επισημείωση και ανάλυση κειμένου

Το ερευνητικό πρόγραμμα Απολλωνίς ΑΠΘ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα

«CATMA - Εισαγωγή στην "αδογμάτιστη" επισημείωση και ανάλυση κειμένου».

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
19.00-21.00

Το CATMA (Computer Assisted Text Markup and Analysis) είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο επισημείωσης, ανάλυσης κειμένου και οπτικοποίησης. Είναι ιδανικό για χρήση στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και παρέχει ευέλικτο περιβάλλον εργασίας για τη διαχείριση ατομικών ή ομαδικών έργων ανάλυσης και επισημείωσης κειμένου.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Τι είναι η επισημείωση κειμένου: αρχές, εφαρμογές και κίνδυνοι
  2. Μια «αδογμάτιστη» επισημείωση: εισαγωγή στο περιβάλλον του CATMA
  3. Δημιουργία ατομικού project, εισαγωγή ψηφιακού κειμένου, δυνατότητες ανάλυσης και οπτικοποίησης κειμένου.
  4. Δημιουργία ομάδων ετικετών και ετικετών, επισημείωση κειμένου, ανάλυση και οπτικοποίηση επισημειωμένου κειμένου.
  5. Ερευνητικές προοπτικές.

Το σεμινάριο είναι εισαγωγικού χαρακτήρα και δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις στη χρήση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας.

Εισηγήτρια: Μαρία Θεοχάρη (υποψήφια διδάκτορας, μέλος ομάδας Απολλωνίς ΑΠΘ)

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται προεγγραφή

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.