Ενημερωτικά - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ερμηνευτική Ανάλυση Λόγου στην Ψηφιακή Εποχή

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
19.00-21.00

To «Δίκτυο Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου» της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ), σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και το ερευνητικό πρόγραμμα «Απολλωνίς» ΑΠΘ οργανώνουν σεμινάριο με θέμα: «Ερμηνευτική Ανάλυση Λόγου στην Ψηφιακή Εποχή».

Το σεμινάριο αποτελεί μια θεωρητική και πρακτική εισαγωγή στην ηλεκτρονική ανάλυση λόγου και δεν απαιτεί καμία γνώση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας.

Απαιτείται προεγγραφή

Θα δοθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

19.00-19.10
Έναρξη-Χαιρετισμοί.

Δημήτρης Χαραλάμπης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Προέδρος ΕΕΠΕ

Άρης Στυλιανού
Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

19.10-19.20
"Ερευνητική Υποδομή «Απολλωνίς» και CLARIN:EL"
Μαρία Γαβριηλίδου
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
Αναπληρώτρια συντονίστρια CLARIN:EL

19.20-19.30
"Το Δίκτυο Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου της ΕΕΠΕ."
Γιάννης Σταυρακάκης
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Συντονιστής του Δικτύου

19.30-20.00
"Εισαγωγή στην ηλεκτρονική ανάλυση κειμένου."
Τιτίκα Δημητρούλια
Καθηγήτρια Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Συντονίστρια Απολλωνίς ΑΠΘ

20.00-20.45
"Πρακτικό σεμινάριο ηλεκτρονικής ανάλυσης κειμένου, με χρήση των 
voyant tools."
Θωμάς Σιώμος
Διδάσκων π.δ. 407 ΑΠΘ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

20.45- 21.00
Συζήτηση

Image
Image
Image
Image
Image