Ενημερωτικά - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Introduction to visual text mining with Textable

Tο ερευνητικό πρόγραμμα Απολλωνίς ΑΠΘ σας προσκαλεί  

την Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 19.00-21.00

στο σεμινάριο του Aris Xanthos, Αναπληρωτή Καθηγητή Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, με θέμα

"Introduction to visual text mining with Textable"

O Aris Xanthos είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Humanities computing) στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται την περίοδο αυτή κατά κύριο λόγο στο πεδίο της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων και διεπαφών για την ανάλυση δεδομένων στις Τέχνες και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με ιδιαίτερη έμφαση στις κειμενικές και γλωσσικές πτυχές τους. Έχει δημιουργήσει πολλές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα, με πιο σημαντική την εφαρμογή οπτικού προγραμματισμού για ανάλυση κειμένου Orange Textable.