Ενημερωτικά - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Το λογισμικό πρόγραμμα υποβοήθησης ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων NVivo 12- Βασικές λειτουργίες

Το ερευνητικό πρόγραμμα Απολλωνίς ΑΠΘ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

«Το λογισμικό πρόγραμμα υποβοήθησης ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων NVivo 12 - Βασικές λειτουργίες»

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021
19.00-21.00

Στην παρουσίαση θα εκτεθούν οι βασικές λειτουργίες του προγράμματος υποβοήθησης ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων NVivo 12 (αρχειοθέτηση, κωδικοποίηση, αναζητήσεις, παραγωγή εννοιολογικών χαρτών, οπτική απεικόνιση). Θα συζητηθούν, επίσης, τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης προγραμμάτων κατά τη διαχείριση και την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων καθώς και οι περιορισμοί που σχετίζονται με ένα τέτοιο εγχείρημα.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να πειραματιστούν με το λογισμικό πρόγραμμα, «κατεβάζοντας» τη δοκιμαστική του έκδοση από τον ιστότοπο της εταιρίας

https://www.qsrinternational.com/ 

Εισηγητής: Γιώργος Τσιώλης, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο αντικείμενο «Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα» και Πρόεδρος του Τμήματος.

Δείτε εδώ το άρθρο του «Η θεματική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων»

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται προεγγραφή

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.