Εκπαιδευτικές δράσεις

13/1/2021: Σεμινάριο με θέμα: «Συμβατότητα της Θεωρίας του Λόγου με τη Λεξικομετρία: Hands on seminar», εκπαιδευτής Θωμάς Σιώμος (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στις 13/1/2021, διοργανώθηκε hands-on σεμινάριο με τίτλο «Συμβατότητα της Θεωρίας του Λόγου με τη Λεξικομετρία: Hands on seminar» και εισηγητή τον κ. Θωμά Σιώμο, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μαθήματος «Ανάλυση Πολιτικού Λόγου» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

23/12/2020: Webinar «Σώματα Κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία» στο πλαίσιο του ΠΜΣ Δημοσιογραφίας, εισηγητής καθ. Περικλής Πολίτης

Στο πλαίσιο του Ελληνόφωνου ΠΜΣ στη Δημοσιογραφία του Τμήματος Δημοσιογραφίας &ΜΜΕ, και συγκεκριμένα του μαθήματος «Πολιτιστικό ρεπορτάζ σε παραδοσιακά και νέα μέσα» (ειδίκευση «Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού») πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Σώματα κειμένων στη διαφήμιση και την επικοινωνία». 

22/12/2020: Webinar «Σώματα Κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία» στο πλαίσιο του ΠΜΣ Δημοσιογραφίας, εισηγητής καθ. Περικλής Πολίτης

Στο πλαίσιο του Ελληνόφωνου ΠΜΣ στη Δημοσιογραφία του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, και συγκεκριμένα του μαθήματος «Ψηφιακά είδη λόγου και δημοσιογραφία» (ειδίκευση «Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή») πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Σώματα κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία». 

1/12/2020: 8η Γιορτή πολυγλωσσίας: «Απολλωνίς: σεμινάριο παρουσίασης των γλωσσικών πόρων και της χρήσης τους (workshop με κείμενα για την εκμάθηση και πιστοποίηση της ιταλικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης γλώσσας)», εισ. Η.Σπυριδωνίδης (μεταδιδ. ερευνητής)

Στο πλαίσιο της 8ης Γιορτής Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε 2ωρο διαδικτυακό σεμινάριο για την παρουσίαση των γλωσσικών πόρων και της χρήσης τους κατά τη διαδικασία εκμάθησης και πιστοποίησης της Ιταλικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. 

12/11/2020: 2ωρο σεμινάριο Webinar Γλωσσικοί πόροι και μετάφραση, με τίτλο «Απολλωνίς: Clarin:el, γλωσσικοί πόροι και ψηφιακά εργαλεία στην κειμενική ανάλυση», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Μετάφραση και Διερμηνεία» της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, και συγκεκριμένα του μαθήματος «Μετάφραση γενικών κειμένων Ι ΙΤ-EL» (κατεύθυνση μετάφρασης) πραγματοποιήθηκε 2ωρο σεμινάριο εισαγωγικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των γλωσσικών πόρων και των εργαλείων του clarin:el. Παρουσιάστηκε μελέτη περίπτωσης ψηφιοποίησης μεταφρασμένου κειμένου από την ιταλική στην ελληνική, η επισημείωσή του και η διαχείριση των κειμενικών δεδομένων (ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση, ανάλυση). 

16/10/2020: 4ωρο διαδικτυακό εισαγωγικό σεμινάριο, με θέμα: «Clarin:el, εισαγωγή στους γλωσσικούς πόρους, στη ψηφιοποίηση και διαχείριση σωμάτων κειμένων», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Διοργάνωση 4ωρου εισαγωγικού σεμιναρίου σε προπτυχιακούς-ές φοιτητές-ριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας πάνω στη δημιουργία-ψηφιοποίηση γλωσσικού πόρου και τη διαχείριση και αξιοποίηση του με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

24/7/2020: 4ωρο διαδικτυακό εισαγωγικό σεμινάριο, με θέμα: «Απολλωνίς: ψηφιακά εργαλεία στην κειμενική ανάλυση και στις διαπολιτισμικές σχέσεις», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στο πλαίσιο του Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού ΠΜΣ «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές επιστήμες» (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), διοργανώθηκε 4ωρο εισαγωγικό σεμινάριο για τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στην ανάλυση κειμένων διαπολιτισμικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος. 

10/6/2020: Σεμινάριο «Simulazione: Προσομοίωση ψηφιοποίησης κειμένου και γλωσσικοί πόροι», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Διοργάνωση 2ωρου σεμιναρίου στους φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: εισαγωγική παρουσίαση της υποδομής CLARIN-Απολλωνίς, προσομοίωση ψηφιοποίησης κειμένου και παρουσίαση της χρήσης των γλωσσικών πόρων και εργαλείων του clarin:el. 

9/6/2020: Κλειστό διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασης προχωρημένων λειτουργικών των Voyant tools από τον (συν)δημιουργό τους, καθ. Geoffrey Rockwell, διοργάνωση- συντονισμός καθ. Τιτίκα Δημητρούλια

Διοργάνωση κλειστού σεμιναρίου για την ομάδα Απολλωνίς ΑΠΘ και επιλεγμένους έμπειρους χρήστες των εργαλείων ανάλυσης κειμένου πάνω στις προχωρημένες λειτουργίες ανάλυσης κειμένου με τη χρήση των Voyant Tools από τον (συν)δημιουργό τους Geoffrey Rockwell.

3/6/2020: Webinar Απολλωνίς «Εισαγωγή στους γλωσσικούς πόρους, στην ψηφιοποίηση και στη διαχείριση σωμάτων κειμένων», εισηγητής, Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Διοργάνωση διαδικτυακού εισαγωγικού σεμιναρίου σε φοιτητές-τριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: παρουσίαση της υποδομής CLARIN-Απολλωνίς και εισαγωγή στην ειδική ορολογία των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών με έμφαση στη μετάφραση. 

20/05/2020 : Σεμινάριο «Σώματα Κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία», εισηγητής καθ. Περικλής Πολίτης

Διοργάνωση σεμιναρίου για την παρουσίαση της υποδομής CLARIN και για τη χρήση εργαλείων ανάλυσης της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων σε ειδικά επαγγελματικά πεδία (διαφήμιση, μάρκετινγκ). Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς-ές φοιτητές-ριες και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Μάνατζμεντ πολιτιστικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών» του Ελληνόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ειδίκευση «Πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία». 

18/3/2020: Σεμινάριο με τίτλο «Η Υποδομή Απολλωνίς, το Αποθετήριο Clarin. Γλωσσικοί πόροι και εργαλεία», εισηγητής καθ. Παναγιώτης Αρβανίτης

Διοργάνωση εισαγωγικού εργαστηρίου στο πλαίσιο του μαθήματος «Αναδυόμενες τεχνολογίες ιστού και ψηφιακή τάξη» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον», ειδίκευση «Διοίκηση υπηρεσιών εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα».