Σεμινάρια

06/07/2021: Εισήγηση της Ξανθίππης Δημητρούλια, με θέμα «Ψηφιακές μέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικού λόγου» στο πλαίσιο του διαδικτυακού Θερινού Σχολείου «Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία»"

Tο διαδικτυακό Θερινό Σχολείο «Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία»" οργάνωσαν το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία «Απολλωνίς».

24/05/2021: Σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Ψηφιακά Εργαλεία Γλωσσικής Επεξεργασίας: η περίπτωση των Voyant Tools» στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, εισηγητές Κων/νος Μπίκος (καθηγητής), Νικόλαος Μουράτογλου (υποψήφιος διδάκτορας)

Στις 24/05/2021, στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ 10.2. Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, το ερευνητικό πρόγραμμα Απολλωνίς ΑΠΘ διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Ψηφιακά Εργαλεία Γλωσσικής Επεξεργασίας: η περίπτωση των Voyant Tools».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Οι ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο στο σχολείο», της ειδίκευσης «Παιδαγωγική του Σχολείου», του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση». 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, πτυχιούχοι Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ξένων Φιλολογιών, Ελληνικής Φιλολογίας και Παιδαγωγικών Τμημάτων, καθώς και επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εαρινό εξάμηνο 2020-2021: Παρουσίαση Αποθετηρίου Clarin και χρήσης ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης κειμένου, στο πλαίσιο μεταπτυχιακού μαθήματος, εισηγήτρια Ξανθίππη Δημητρούλια (καθηγήτρια)

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ με εισηγήτρια την καθηγήτρια Ξανθίππη Δημητρούλια πραγματοποίησε παρουσίαση του Αποθετηρίου clarin και εισαγωγικό σεμινάριο στη χρήση ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης λόγου.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «ΚΕΜΕΤ11-Λογοτεχνική Μετάφραση ΙΙ».

Εαρινό εξάμηνο 2020-2021: Παρουσίαση Αποθετηρίου Clarin και χρήσης ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης κειμένου, στο πλαίσιο μεταπτυχιακού μαθήματος, εισηγήτρια Ξανθίππη Δημητρούλια (καθηγήτρια)

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ με εισηγήτρια την καθηγήτρια Ξανθίππη Δημητρούλια πραγματοποίησε παρουσίαση του Αποθετηρίου clarin και εισαγωγικό σεμινάριο στη χρήση ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης λόγου.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής: Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕΜ16- Σημειωτικές και διασημειωτικές προσεγγίσεις στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

13/01/2021: Σεμινάριο με θέμα: «Συμβατότητα της Θεωρίας του Λόγου με τη Λεξικομετρία: Hands on seminar», εκπαιδευτής Θωμάς Σιώμος (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στις 13/1/2021, στο πλαίσιο στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ με εισηγητή τον κύριο Θωμά Σιώμο, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, διοργανώθηκε διαδικτυακό hands-on εργαστήριο, με τίτλο «Συμβατότητα της Θεωρίας του Λόγου με τη Λεξικομετρία: Hands on case studies».

Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μαθήματος «Ανάλυση Πολιτικού Λόγου» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. 

13/01/2021: Εκπαιδευτική δράση «Συμβατότητα της Θεωρίας του Λόγου με τη Λεξικομετρία: Hands-on case studies», εκπαιδευτής Θωμάς Σιώμος (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στις 13/1/2021, στο πλαίσιο στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ με εισηγητή τον κύριο Θωμά Σιώμο, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, διοργανώθηκε διαδικτυακό hands-on εργαστήριο, με τίτλο «Συμβατότητα της Θεωρίας του Λόγου με τη Λεξικομετρία: Hands on case studies».

Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μαθήματος «Ανάλυση Πολιτικού Λόγου» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. 

23/12/2020: Webinar «Σώματα Κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία» στο πλαίσιο του ΠΜΣ Δημοσιογραφίας, εισηγητής καθ. Περικλής Πολίτης

Στις 23/12/2020 , στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ με εισηγητή τον κύριο Περικλή Πολίτη πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Σώματα κειμένων στη διαφήμιση και την επικοινωνία».

Το σεμινάριο παρακολούθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνόφωνου ΠΜΣ στη Δημοσιογραφία του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ψηφιακά είδη λόγου και δημοσιογραφία» (ειδίκευση «Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή»).

22/12/2020: Webinar «Σώματα Κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία» στο πλαίσιο του ΠΜΣ Δημοσιογραφίας, εισηγητής καθ. Περικλής Πολίτης

Στις 22/12/2020 στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ με εισηγητή τον κύριο Περικλή Πολίτη πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Σώματα κειμένων στη διαφήμιση και την επικοινωνία».

Στο σεμινάριο συμμετείχαν μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες διαφόρων τμημάτων του ΑΠΘ και τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών άλλων Πανεπιστημίων. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Πολιτιστικό ρεπορτάζ σε παραδοσιακά και νέα Μέσα», που εντάσσεται στην ειδίκευση 'Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού' του Ελληνόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημοσιογραφία) του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Α.Π.Θ.

17/12/2020: 2ωρο σεμινάριο Webinar Γλωσσικοί πόροι και μετάφραση, με τίτλο «Απολλωνίς: Clarin:el, γλωσσικοί πόροι και ψηφιακά εργαλεία στην κειμενική ανάλυση», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Δίωρη, εισαγωγική παρουσίαση της εθνικής υποδομής Απολλωνίς και του αποθετηρίου CLARIN-EL στους φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ.

01/12/2020: 8η Γιορτή πολυγλωσσίας: «Απολλωνίς: σεμινάριο παρουσίασης των γλωσσικών πόρων και της χρήσης τους (workshop με κείμενα για την εκμάθηση και πιστοποίηση της ιταλικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης γλώσσας)», εισ. Η.Σπυριδωνίδης (μεταδιδ. ερευνητής)

Στις 1/12/2020, στο πλαίσιο της 8ης Γιορτής Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε 2ωρο διαδικτυακό εργαστήριο για την παρουσίαση των γλωσσικών πόρων και της χρήσης τους κατά τη διαδικασία εκμάθησης και πιστοποίησης της Ιταλικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας.  Το διαδικτυακό workshop εντάσσεται στις ενότητες εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ΑΠΘ.10.3. Διάχυση πληροφορίας σε σχέση με την επιστημονική κοινότητα του προγράμματος Απολλωνίς.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν: η εθνική υποδομή Απολλωνίς, η χρήση των γλωσσικών πόρων και των εργαλείων του CLARIN:EL, καθώς και μια μελέτη περίπτωσης άντλησης και επεξεργασίας γλωσσικών στοιχείων και λεξιλογίου μέσα από κειμενική ανάλυση ενός ιταλικού κειμένου από τα corpora των εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας του PLIDA. 

12/11/2020: 2ωρο σεμινάριο Webinar Γλωσσικοί πόροι και μετάφραση, με τίτλο «Απολλωνίς: Clarin:el, γλωσσικοί πόροι και ψηφιακά εργαλεία στην κειμενική ανάλυση», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στις 12/11/2020 στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ΑΠΘ.10.3. Διάχυση πληροφορίας σε σχέση με την επιστημονική κοινότητα του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ διοργάνωσε εισαγωγικό διαδικτυακό σεμινάριο με εισηγητή τον κ. Ηλία Σπυριδωνίδη, πάνω στους γλωσσικούς πόρους και τα ψηφιακά εργαλεία της πλατφόρμας Clarin:el και στη χρήση τους στην κειμενική ανάλυση.

Το 2ωρο σεμινάριο ήταν εισαγωγικού χαρακτήρα και απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΔΠΜΣ «Μετάφραση και Διερμηνεία» της κατεύθυνσης μετάφρασης και πιο συγκεκριμένα στους συμμετέχοντες στο μάθημα του ΠΜΣ «Μετάφραση γενικών κειμένων Ι ΙΤ-EL». 

16/10/2020: 4ωρο διαδικτυακό εισαγωγικό σεμινάριο, με θέμα: «Clarin:el, εισαγωγή στους γλωσσικούς πόρους, στη ψηφιοποίηση και διαχείριση σωμάτων κειμένων», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στις 16/10/2020, στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ΑΠΘ.10.3. Διάχυση πληροφορίας σε σχέση με την επιστημονική κοινότητα του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ διοργάνωσε εισαγωγικό διαδικτυακό σεμινάριο με εισηγητή τον κ. Ηλία Σπυριδωνίδη, πάνω στους γλωσσικούς πόρους, την ψηφιοποίηση και διαχείριση σωμάτων κειμένων.

Το σεμινάριο διάρκειας 4 ωρών ήταν εισαγωγικού χαρακτήρα και απευθυνόταν σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021: Παρουσίαση Αποθετηρίου Clarin και χρήσης ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης κειμένου, στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, εισηγητής Παναγιώτης Αρβανίτης (καθηγητής)

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021, στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ με εισηγητή τον καθηγητή Παναγιώτη Αρβανίτη πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Αποθετηρίου clarin και εισαγωγικό σεμινάριο στη χρήση ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης λόγου.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Τεχνολογίες ΙΙΙ: Βάσεις Δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές», Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ.

Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021: Παρουσίαση Αποθετηρίου Clarin και χρήσης ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης κειμένου, στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, εισηγητής Παναγιώτης Αρβανίτης (καθηγητής)

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021, στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ με εισηγητή τον καθηγητή Παναγιώτη Αρβανίτη πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Αποθετηρίου CLARIN:EL και εισαγωγικό σεμινάριο στη χρήση ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης λόγου.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προπτυχιακούς φοιτητές και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «ΚΕ-ΓΛΩ-02: ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών», Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ.

Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021: Παρουσίαση Αποθετηρίου Clarin και χρήσης ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης κειμένου, στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, εισηγητής Παναγιώτης Αρβανίτης (καθηγητής)

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021, στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ με εισηγητή τον καθηγητή Παναγιώτη Αρβανίτη πραγματοποίησε παρουσίαση του Αποθετηρίου clarin και εισαγωγικό σεμινάριο στη χρήση ΗΣΚ και εργαλείων ανάλυσης λόγου.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προπτυχιακούς φοιτητές και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «ΚΕ-ΓΛΩ-01: Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας / ICT», του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ.

24/07/2020: 4ωρο διαδικτυακό εισαγωγικό σεμινάριο, με θέμα: «Απολλωνίς: ψηφιακά εργαλεία στην κειμενική ανάλυση και στις διαπολιτισμικές σχέσεις», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στις 24/7/2020 στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών ΑΠΘ.10.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ΑΠΘ.10.3. Διάχυση πληροφορίας σε σχέση με την επιστημονική κοινότητα του προγράμματος Απολλωνίς, το ΑΠΘ διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με εισηγητή τον κ. Ηλία Σπυριδωνίδη.

Το σεμινάριο διάρκειας 4 ωρών ήταν εισαγωγικού χαρακτήρα, απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού ΠΜΣ «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές επιστήμες» του ΔΠΘ.