Εκπαιδευτικές δράσεις

1/12/2020: 8η Γιορτή πολυγλωσσίας: «Απολλωνίς: σεμινάριο παρουσίασης των γλωσσικών πόρων και της χρήσης τους (workshop με κείμενα για την εκμάθηση και πιστοποίηση της ιταλικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης γλώσσας)», εισ. Η.Σπυριδωνίδης (μεταδιδ. ερευνητής)

Στο πλαίσιο της 8ης Γιορτής Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε 2ωρο διαδικτυακό σεμινάριο για την παρουσίαση των γλωσσικών πόρων και της χρήσης τους κατά τη διαδικασία εκμάθησης και πιστοποίησης της Ιταλικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.