Εκπαιδευτικές δράσεις

12/11/2020: 2ωρο σεμινάριο Webinar Γλωσσικοί πόροι και μετάφραση, με τίτλο «Απολλωνίς: Clarin:el, γλωσσικοί πόροι και ψηφιακά εργαλεία στην κειμενική ανάλυση», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Μετάφραση και Διερμηνεία» της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, και συγκεκριμένα του μαθήματος «Μετάφραση γενικών κειμένων Ι ΙΤ-EL» (κατεύθυνση μετάφρασης) πραγματοποιήθηκε 2ωρο σεμινάριο εισαγωγικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των γλωσσικών πόρων και των εργαλείων του clarin:el. Παρουσιάστηκε μελέτη περίπτωσης ψηφιοποίησης μεταφρασμένου κειμένου από την ιταλική στην ελληνική, η επισημείωσή του και η διαχείριση των κειμενικών δεδομένων (ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση, ανάλυση).