Εκπαιδευτικές δράσεις

13/1/2021: Σεμινάριο με θέμα: «Συμβατότητα της Θεωρίας του Λόγου με τη Λεξικομετρία: Hands on seminar», εκπαιδευτής Θωμάς Σιώμος (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στις 13/1/2021, διοργανώθηκε hands-on σεμινάριο με τίτλο «Συμβατότητα της Θεωρίας του Λόγου με τη Λεξικομετρία: Hands on seminar» και εισηγητή τον κ. Θωμά Σιώμο, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μαθήματος «Ανάλυση Πολιτικού Λόγου» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Στο σεμινάριο την εισαγωγή έκανε ο καθ. Γιάννης Σταυρακάκης (Επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος "Populismus"). Από πλευράς Απολλωνίς ΑΠΘ, η καθ. Τιτίκα Δημητρούλια (Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος) παρουσίασε το πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, τις βασικές έννοιες και μεθόδους και τα εργαλεία στην ηλεκτρονική ανάλυση κειμένου. 

Στη συνέχεια ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του προγράμματος Θωμάς Σιώμος παρουσίασε με παραδείγματα τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων στην ανάλυση λόγου και τη συμβατότητα της ηλεκτρονικής ανάλυσης κειμένου με τη Θεωρία του Λόγου.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης, 60 περίπου φοτητές του 3ου έτους των Πολιτικών Επιστημών είχαν την ευκαιρία να μάθουν τις βασικές έννοιες και όρους της λεξικομετρίας, να δουν πως μπορούν να την εντάξουν σε Λογοθεωρητικές διερευνήσεις και να δουν παραδείγματα ανάλυσης ενός Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένου με τη χρήση των εργαλείων Voyant-tools.