Εκπαιδευτικές δράσεις

18/3/2020: Σεμινάριο με τίτλο «Η Υποδομή Απολλωνίς, το Αποθετήριο Clarin. Γλωσσικοί πόροι και εργαλεία», εισηγητής καθ. Παναγιώτης Αρβανίτης

Διοργάνωση εισαγωγικού εργαστηρίου στο πλαίσιο του μαθήματος «Αναδυόμενες τεχνολογίες ιστού και ψηφιακή τάξη» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον», ειδίκευση «Διοίκηση υπηρεσιών εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα».