Εκπαιδευτικές δράσεις

20/05/2020 : Σεμινάριο «Σώματα Κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία», εισηγητής καθ. Περικλής Πολίτης

Διοργάνωση σεμιναρίου για την παρουσίαση της υποδομής CLARIN και για τη χρήση εργαλείων ανάλυσης της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων σε ειδικά επαγγελματικά πεδία (διαφήμιση, μάρκετινγκ). Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς-ές φοιτητές-ριες και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Μάνατζμεντ πολιτιστικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών» του Ελληνόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ειδίκευση «Πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία».