Εκπαιδευτικές δράσεις

22/12/2020: Webinar «Σώματα Κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία» στο πλαίσιο του ΠΜΣ Δημοσιογραφίας, εισηγητής καθ. Περικλής Πολίτης

Στο πλαίσιο του Ελληνόφωνου ΠΜΣ στη Δημοσιογραφία του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, και συγκεκριμένα του μαθήματος «Ψηφιακά είδη λόγου και δημοσιογραφία» (ειδίκευση «Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή») πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Σώματα κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία».