Εκπαιδευτικές δράσεις

3/6/2020: Webinar Απολλωνίς «Εισαγωγή στους γλωσσικούς πόρους, στην ψηφιοποίηση και στη διαχείριση σωμάτων κειμένων», εισηγητής, Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Διοργάνωση διαδικτυακού εισαγωγικού σεμιναρίου σε φοιτητές-τριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: παρουσίαση της υποδομής CLARIN-Απολλωνίς και εισαγωγή στην ειδική ορολογία των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών με έμφαση στη μετάφραση.