Εκπαιδευτικές δράσεις

9/6/2020: Κλειστό διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασης προχωρημένων λειτουργικών των Voyant tools από τον (συν)δημιουργό τους, καθ. Geoffrey Rockwell, διοργάνωση- συντονισμός καθ. Τιτίκα Δημητρούλια

Διοργάνωση κλειστού σεμιναρίου για την ομάδα Απολλωνίς ΑΠΘ και επιλεγμένους έμπειρους χρήστες των εργαλείων ανάλυσης κειμένου πάνω στις προχωρημένες λειτουργίες ανάλυσης κειμένου με τη χρήση των Voyant Tools από τον (συν)δημιουργό τους Geoffrey Rockwell.