Νέα

Πρόγραμμα εκδήλωσης Εθνικής Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στις 3.30-5.30 μ.μ.

Μέσα από σύντομες εισηγήσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα θα παρουσιαστούν οι άξονες δράσης της υποδομής και τα αποτελέσματα της Πράξης, που ολοκληρώνει την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, και θα αναδειχθεί ο ρόλος της στον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και τη Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, υπηρεσίες και τεχνολογίες συγκεντρώνονται στην ερευνητική υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, στην οποία συμμετέχουν κορυφαίοι ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια της Ελλάδας και της οποίας συνιστώσες είναι η Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL και το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, που αποτελούν τα ελληνικά σκέλη των ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH αντίστοιχα.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Χρίστος Δήμας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση στο κανάλι YouTube του Ε.Κ. Αθηνά.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

CLARIN:EL Datathons 2021- Τεκμηρίωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων στο CLARIN:EL

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά)  και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ διοργανώνουν δύο εξειδικευμένα εργαστήρια (datathons) με αντικείμενο την κατασκευήτεκμηρίωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων μέσω της Υποδομής CLARIN:EL. Τα δύο εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακάέχουν κοινό περιεχόμενο και διαφέρουν μόνο ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής:

CLARIN:EL Datathon 2021 (I) - Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, ώρες 16:00-19:00  

CLARIN:EL Datathon 2021 (ΙΙ) - Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, ώρες 16:00-19:00 


Τα datathons απευθύνονται σε σπουδαστές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, δημιουργούς υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας καθώς και σε επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Πληροφορικής, των οποίων τα ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση Γλωσσικών Τεχνολογιών.

Σκοπός των εργαστηρίων είναι να πειραματιστούν οι συμμετέχοντες στη δημιουργία, στην τεκμηρίωση, στο διαμοιρασμό και στην επεξεργασία των δικών τους γλωσσικών δεδομένων μέσα από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους γλωσσικά δεδομένα (σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες και προδιαγραφές), τα οποία και θα χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια της συμμετοχής τους στις παρακάτω εργασίες των εξειδικευμένων εργαστηρίων (datathons):

  1. Δημιουργία και τεκμηρίωση γλωσσικών δεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων μέσω του περιβάλλοντος τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων CLARIN:EL (CLARIN:EL Editor).
  2. Επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του CLARIN:EL που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα, με στόχο την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος.

Η συμμετοχή στα CLARIN:EL Datathons είναι δωρεάν. Για την καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηρίων ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και ορίζεται στα 20 άτομα ανά εργαστήριοΓια το λόγο αυτό, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας αιτήσεων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τη Δευτέρα4 Οκτωβρίου 2021 επιλέγοντας παρακάτω τον σύνδεσμο με την ημέρα κατά την οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.
 
Αίτηση συμμετοχής στο CLARIN:EL Datathon 2021 (I) – 13/10
Αίτηση συμμετοχής στο CLARIN:EL Datathon 2021 (II) – 18/10
 
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Θερινό Σχολείο "Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία"

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία "Απολλωνίς" διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με τίτλο "Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία", το οποίο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά στις 6-8 Ιουλίου 2021.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε απόφοιτους/-ες και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες,  υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ισσες και μεταδιδάκτορες/-ισσες, ερευνητές/-τριες, μέλη ΔΕΠ και επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών και της Πληροφορικής και εστιάζει στην αξιοποίηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στο πλαίσιο των ψηφιακών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες στη Γλωσσική Τεχνολογία και στη νέα ψηφιακή ερευνητική μεθοδολογία στους τομείς των Ανθρωπιστικών και των Κοινωνικών επιστημών. 

Η συμμετοχή δεν απαιτεί γνώσεις Γλωσσικής Τεχνολογίας. Το θερινό σχολείο θα επιδιώξει να παρουσιάσει όψεις της ερευνητικής αυτής μεθοδολογίας και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία που οδηγούν την έρευνα στη συνθήκη της ψηφιακότητας.

Οι εισηγήσεις του Θερινού Σχολείου οργανώνονται στις εξής θεματικές:

  • βασικές έννοιες: Γλωσσική Τεχνολογία, Γλωσσικοί Πόροι
  • συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία Γλωσσικών Πόρων
  • παραδείγματα εφαρμογών Γλωσσικής Τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  • υποδομές Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών.

Στο Θερινό Σχολείο θα διδάξουν μέλη της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, συνεργάτες της Υποδομής Απολλωνίς, και επιστήμονες από τον χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας, των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και της Πληροφορικής. 
 
Η φοίτηση στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Ωστόσο, ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και θα γίνει επιλογή κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων και των βιογραφικών.

Τα μαθήματα θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα και θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 27 Ιουνίου 2021.

Διαδικτυακό Σεμινάριο του ΚΕΓ: Η αξιοποίηση γλωσσικών πόρων της Εθνικής Υποδομής CLARIN:EL στη διδασκαλία μαθημάτων νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με έμφαση στο Λύκειο) (24/5/21)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο ερευνητικό πρόγραμμα «Απολλωνίς», διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

Η αξιοποίηση γλωσσικών πόρων της Εθνικής Υποδομής CLARIN:EL στη διδασκαλία μαθημάτων νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με έμφαση στο Λύκειο)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς φιλολόγους που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και σε άλλες μορφές και δομές εκπαίδευσης, αν και δίνει έμφαση στο Λύκειο.

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, ώρες 19:00-21:00, μέσω πλατφόρμας webex.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL και να διερευνήσουν τους τρόπους αξιοποίησης των πόρων και των εργαλείων της στο διδακτικό τους έργο.

Όποια/όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να λάβει βεβαίωση συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή προκειμένου να λάβετε στο προσωπικό σας μέηλ τα στοιχεία σύνδεσης στην πλατφόρμα webex.

Εγγραφείτε εδώ

Κύκλος σεμιναρίων στην ηλεκτρονική ανάλυση κειμένου - Απρίλιος-Ιούνιος 2021

Απρίλιος - Ιούνιος 2021

Σεμινάριο στη χρήση των voyant tools
12 Απριλίου 2021
19.00-21.00
(καθ. Τιτίκα Δημητρούλια)

Σεμινάριο στην επισημείωση κειμένου (catma)
26 Απριλίου 2021
19.00-21.00
(υποψ. διδ. Μαρία Θεοχάρη)

Εργαλεία ποιοτικής ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες (nvivo)
17.5.2021
(καθ. Γιώργος Τσιώλης, Παν. Κρήτης)

Ηλεκτρονική ανάλυση κειμένου με εφαρμογές μηχανικής μάθησης (text mining)
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν προσεχώς