Νέα

Κύκλος σεμιναρίων στην ηλεκτρονική ανάλυση κειμένου - Απρίλιος-Ιούνιος 2021

Απρίλιος - Ιούνιος 2021

Σεμινάριο στη χρήση των voyant tools
12 Απριλίου 2021
19.00-21.00
(καθ. Τιτίκα Δημητρούλια)

Σεμινάριο στην επισημείωση κειμένου (catma)
26 Απριλίου 2021
19.00-21.00
(υποψ. διδ. Μαρία Θεοχάρη)

Εργαλεία ποιοτικής ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες (nvivo)
17.5.2021
(καθ. Γιώργος Τσιώλης, Παν. Κρήτης)

Ηλεκτρονική ανάλυση κειμένου με εφαρμογές μηχανικής μάθησης (text mining)
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν προσεχώς