Βιβλιογραφία

Εισαγωγική βιβλιογραφία Ανάλυσης Κειμένου

Η βιβλιογραφία προέρχεται από την παρουσίαση Τ. Δημητρούλια, "Ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη ανάλυση κειμένου: νέες ερμηνευτικές προοπτικές".

Albaric, Michel. “Hugues de Saint-Cher et les concordances bibliques latines (xiiie-xviiie siècles)”. In Hugues de Saint-Cher († 1263), bibliste et théologien: Études réunies, edited by Louis-Jacques Bataillon, Gilbert Dahan et Pierre-Marie Gy. Turnhout : Brepols, 2004 : 467-479.

Allen, Timothy et al., “Plundering Philosophers: Identifying Sources of the Encyclopédie”. Journal of the Association for History and Computing 13, no1 (2010): n.p., http://hdl.handle.net/2027/spo.3310410.0013.107.

Barber, John. “Sound and Digital Humanities: reflecting on a DHSI course”. Digital Humanities Quarterly 10, no 1 (2016), http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/10/1/000239/000239.html. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. 

Bentley,Alexander E., Acerbi Alebrto, Ormerod Paul, and Vasileios Lampos. “Books Average Previous Decade of Economic Misery”. PLoS ONE 9, no 1 (2014): e83147, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083147.

Berra, Aurélien. « Connaître aujourd’hui. L’épistémologie problématique des humanités numériques ». Conférence inaugurale au colloque « DHnord2014. Humanités numériques: des outils, des méthodes, une culture » 26-8 mai 2014 [26.5.2014], 7.5.2014, http://publi.meshs.fr/ressources/connaitre-aujourdhui-lepistemologie-problematique-des-humanites-numeriques. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. 

Berry, David M. (ed.). Understanding Digital Humanities. London: Palgrave-Macmillan, 2012.

Brier, Alan and Bruno Hopp. “Computer assisted text analysis in the social sciences”. Qual Quant  45 (2011): 103-128. https://doi.org/10.1007/s11135-010-9350-8

Budzise-Weaver, Tina. “Developing a Qualitative Coding Analysis of Visual Artwork for Humanities Research”. Digital Humanities Quarterly 10, no 4 (2016), http://digitalhumanities.org:8081/dhq/vol/10/4/000275/000275.html. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.

Burnard, Lou. “Introduction”. In What is the Text Encoding Initiative? How to add intelligent markup to digital resources [online]. Marseille: OpenEdition Press, 2014, 10.4000/books.oep.679.

Burton, Dolores M. “Automated concordances and word indexes: The process, the programs, and the products”. Computers and the Humanities 15, no 3, (1981): 139–154, https://doi.org/10.1007/BF02404180. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. .   

 Burton, Dolores M. “Automated concordances and word indexes: The early sixties and the early centers”, Computers and the Humanities 15, no 2, 1981: 83–100, https://doi.org/10.1007/BF02404202. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.   

Busa, Roberto. “Picture a Man…Busa Award Lecture, Debrecen, Hungary, 6 July 1998”. Literary and Linguistic Computing 14 (1999): 5-9.

Busa, Roberto. “The Annals of Humanities Computing: The Index Thomisticus”. Computers and the Humanities 14 (1980): 83–90.

Casanova, Pascale. La République Mondiale des Lettres. Paris: Seuil, 1999. [Η παγκόσµια πολιτεία των γραµµάτων, µτφρ. Έ. Γιαννοπούλου, Αθήνα: Πατάκης, 2006].

Castelfranchi, Yurij. “Computer-aided text analysis: an open-aired laboratory for social sciences”. Journal of Science Communication 16, no 2 (2017): 1-11, https://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/JCOM_1602_2017_C04_en.pdf. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.    

Clement, Tanya. “Text Analysis, Data Mining, and Visualizations in Literary Scholarship”. In MLA Commons. Literary Studies in the Digital Age: An Evolving Anthology, edited by Kenneth M. Price and Ray Siemens, 2013, https://dlsanthology.mla.hcommons.org/text-analysis-data-mining-and-visualizations-in-literary-scholarship. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.    

Clement, Tanya. “The Phallogocentrism of DH Text Mining and the Aporia of Sound”. Conference at the Institute for Digital Arts and Humanities, Indiana University Bloomington, 23.3.2017, https://media.dlib.indiana.edu/media_objects/wp988p53v

Clement, Tanya. “Towards a Rationale of Audio-Text”. Digital Humanities Quarterly 10, no 2 (2016), http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/10/3/000254/000254.html. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.    

 Clement, Tanya. “Where Is Methodology in Digital Humanities?”. In Debates in Digital Humanities 2016, edited by Matthew K. Gold and Lauren F. Klein. Minnesota: University of Minnesota Press, 2016, http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/65. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. .

Condillac, Etienne Bonnot de. Essai sur l’origine des connaissances humaines. Paris : Ch. Houel, imprimeur, 1798.

Condillac, Etienne Bonnot de. Essay on the Origin of Human Knowledge. Translated by Hans Aarsleff. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001.

Culpeper, Jonathan. “Computers, language and characterisation: An Analysis of six characters in Romeo and Juliet.” In  Conversation in Life and in Literature: Papers from the ASLA Symposium, Association Suedoise de Linguistique Appliquee (ASLA), 15, edited by Ulla Melander-Marttala, Carin Ostman and Merja Kytö. Universitetstryckeriet: Uppsala, 2002: 11-30, http://www.lexically.net/wordsmith/corpus_linguistics_links/papers_using_wordsmith.htm. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.

Culpeper, Jonathan. “Keyness: Words, parts-of-speech and semantic categories in the charactertalk of Shakespeare's Romeo and Juliet”. International Journal of Corpus Linguistics 14, no 1 (2009): 29- 59.   

de Swaan Abram. Words of the World: The Global Language System. Cambridge: Polity Press, 2001.

Drucker, Johanna. “Data Mining and Text Analysis”. In Intro to Digital Humanities (online coursebook), 2014, http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=48. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. 

Drucker, Johanna. “Graphical Approaches to the Digital Humanities.” In A New Companion to Digital Humanities, edited by Susan Schreibman, Ray Siemens, and John Unsworth. Oxford: Blackwell, 2016: 238–250.

Drucker, Johanna. “Humanities Approaches to Graphical Display”. Digital Humanities Quarterly 5, no 1 (2011), http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. 

Drucker, Johanna. “Information visualization and/as enunciation” Journal of Documentation 73, no 5 (2017): 903-916, https://doi.org/10.1108/JD-01-2017-0004.  

Drucker, Johanna. Graphesis. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014.

Forstall et al. “Modeling the Scholars: Detecting Intertextuality through Enhanced Word-Level N-Gram Matching”. Literary and Linguistic Computing 30, no 4 (2015): 503–515, https://doi.org/10.1093/llc/fqu014.

Fraser, Michael. “A Hypertextual History of Humanities Computing”, 1996, http://users.ox.ac.uk/~ctitext2/history. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. 

Ganascia, Jean-Gabriel, Glaudes, Pierre and Andrea Del Lungo. “Automatic Detection of Reuses and Citations in Literary Texts”. Literary and Linguistic Computing 29, no 3 (2014): 412-421, <10.1093/llc/fqu020>. <hal-00977310>.

Gavrilidou Maria, Koutsombogera Maria, Patrikakos Anastasios and Stelios Piperidis. The Greek Language in the Digital Age / H ελληνική γλώσσα στην ψηφιακή εποχή. META-NET White Paper Series “Europe’s Languages in the Digital Age”. Heidelberg: Springer, 2012.

Gefen, Alexandre. « Les enjeux épistémologiques des humanités numériques ». Socio 4, 2015: 61-74.

Graham, Shawn Weingart, Scott and Ian Milligan, “Getting Started with Topic Modeling and MALLET”. The Programming Historian, 2012, https://programminghistorian.org/en/lessons/topic-modeling-and-mallet. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.    

Hedges, Mark et al. “Computer-Assisted Processing of Intertextuality in Ancient Languages”, 2016. <hal-01265297v1>, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01265297v1. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. 

Hockey, Susan, M. “The History of Humanities Computing”. In A Companion to Digital Humanities, edited by Susan Schreibman, Ray Siemens, and John Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004: 3-19.

Hoover, David L. “Textual Analysis”. In MLA Commons. Literary Studies in the Digital Age: An Evolving Anthology, edited by Kenneth M. Price and Ray Siemens, 2013, https://dlsanthology.mla.hcommons.org/textual-analysis.  Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. 

Jockers, Matthew L. and Ted Underwood. “Text‐Mining the Humanities.” In A New Companion to Digital Humanities, edited by Susan Schreibman, Ray Siemens, and John Unsworth. Oxford: Blackwell, 2015: 291-306.

Christophe Jouis and Bilal Shafei. “Big textual data: how to find relevant information (with low cost)?”. In Proceedings of the 10th International Conference on Management of Digital EcoSystems, 2018: 7-12.

Kirschenbaum, Matthew. “What is Digital Humanities and What’s It Doing in English Departments”. ADE Bulletin 150 (2010): 55-61.

Kirschenbaum, Matthew. Mechanisms: New Media and the Forensic Imagination. Cambridge: MIT Press, 2008.

Kucher, Kostiantyn and Andreas Kerren. “Text Visualization Techniques: Taxonomy, Visual Survey, and Community Insights”. In Proceedings of  the  8th IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis) (2015), edited by Shixia Liu, Gerik Scheuermann, and Shigeo Takahashi. New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2015: 117-121, https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7145534&punumber=7145534&filter=issueId%20EQ%20%227156337%22&pageNumber=2. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.

Lauer, Gerhard. “Doing literary studies with corpora. The case of KOLIMO”. Digital humanities lunch, 31.3.2017, http://scriptores.pl/dhlunch/en/31-01-2017.

Liu, Alan. “Theses on the Epistemology of the Digital: Advice For the Cambridge Centre for Digital Knowledge”, 2014, http://liu.english.ucsb.edu/theses-on-the-epistemology-of-the-digital-page. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.  

Liu, Alan. Map of Digital Humanities, 25.4.2015, https://prezi.com/hjkj8ztj-clv/map-of-digital-humanities και 8.9.2015, https://t.co/IJ8WLwenXT. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.    

Manovich, Lev. “Data Science and Digital Art History”. International Journal for Digital Art History 1 (2015): 12–35, www.dah-journal.org. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.    

McCallum, A. K. (2002). “MALLET: A machine learning for language toolkit”, http://mallet.cs.umass.edu. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. . 

McGann, Jerome. “Marking Texts of Many Dimensions.” In A Companion to Digital Humanities, edited by Susan Schreibman, Ray Siemens, and John Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004: 198–217.

Meister, Jan Christopher et al. “CATMA 5.0 [software for text annotation and analysis]”, 2016:  http://www.catma.de. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. . 

Nikisianis, Nikos et al. “Populism vs. Anti-populism in the Greek Press, 2014-5: The Essex School Meets Corpus Linguistics”. In Discourse, Culture and Organization: Inquiries into Relational Structures of Power, edited by Tomas Marttila. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2019: 267-295.

Ramsay, Stephen and Geoffrey Rockwell. “Developing Things: Notes toward an Epistemology of Building in the Digital Humanities”. In Debates in Digital Humanities 2012, edited by Matthew K. Gold. Minnesota: University of Minnesota Press, 2012, http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/part/3. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. . 

Rockwell, Geoffrey and Stéfan Sinclair. “Too Much Information and the KWIC”. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences 11, no 4 (2018): 443–452, https://doi.org/10.1007/s40647-018-0230-2.

Rockwell, Geoffrey and Stéfan Sinclair. Hermeneutica: Computer-Assisted Interpretation in the Humanities. Cambridge,MA: MIT Press.

Rockwell, Geoffrey and Stéfan Sinclair. “Towards an Archaeology of Text Analysis Tools.” Paper presented at DH 2014 in Lausanne, Switzerland, 2014, http://dharchive.org/paper/DH2014/Paper778.xml. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018. . 

Rockwell, Geoffrey και Stéfan Sinclair, «DH in Practice - Visualising Text», https://www.youtube.com/watch?v=uamyLcWtECg. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.    

Rockwell, Geoffrey. “What is Text Analysis, Really?”, Literary and Linguistic Computing 18, no. 2 (2003): 209-219, https://doi.org/10.1093/llc/18.2.209

Sinclair, Stéfan and Rockwell Geoffrey. “Text Analysis and Visualization: Making Meaning Count.” In A New Companion to Digital Humanities, edited by Susan Schreibman, Ray Siemens, and John Unsworth. Oxford: Blackwell, 2015: 274–290.

Sinclair, Stéfan, Ruecker, Stan and Milena Radzikowska. “Information Visualization for Humanities Scholars.” In MLA Commons. Literary Studies in the Digital Age: An Evolving Anthology, edited by Kenneth M. Price and Ray Siemens, 2013, https://dlsanthology.mla.hcommons.org/information-visualization-for-humanities-scholars. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.  

Tasman, Paul. “Literary Data Processing”. IBM Journal of Research and Development, 1, no 3 (1957): 249-256.

Tognini-Bonelli, Elena. Corpus linguistics at work. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2001.

Underwood, Ted. “Seven ways humanists are using the computer computer to understand text”, 2015, https://tedunderwood.com/2015/06/04/seven-ways-humanists-are-using-computers-to-understand-text/. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.    

Unsworth, John. “Knowledge Representation in Humanities Computing.” Inaugural E-humanities Lecture at the National Endowment for the Humanities (April 3 2001),  http://www.iath.virginia.edu/~jmu2m/KR. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.   

 Wiedemann, Gregor. “Opening up to Big Data: Computer-Assisted Analysis of Textual Data in Social Sciences.”. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 14, no 2 (2013), DOI: http://dx.doi.org/10.17169/fqs-14.2.1949.

Wiedemann, Gregor. “Text Mining #1: Extending the method toolbox: text mining for social science and humanities research.” Europeana Research, 2015, http://research.europeana.eu/blogpost/extending-the-method-toolbox-text-mining-for-social-science-and-humanities-research. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.

Winter, Thomas Nelson. “Roberto Busa, S.J., and the Invention of the Machine-Generated Concordance”. Faculty Publications, Classics and Religious Studies Department 70, 1999,  http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/70. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.

Yang, Bin and Jean-Gabriel Ganascia. “ Creating knowledge maps using Memory Island”. International Journal Digital Libraries 18, no 41 (2017): 41-57, doi:10.1007/s00799-016-0196-0.

Γούτσος, Διονύσης και Γεωργία Φραγκάκη. Εισαγωγή στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, http://hdl.handle.net/11419/1932.

Δημητρούλια, Τιτίκα, Μαρμαρινού-Πολίτου Ελένη και Γιώργος Μικρός. «Εφαρμογή υφομετρικών τεχνικών στην αναγνώριση πατρότητας κειμένου: πρωτότυπα έργα και μεταφράσεις του Παπαδιαμάντη». Πρακτικά του Γ' Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλ. Παπαδιαμάντη, τόμος β. Αθήνα: Δόμος, 2012, 363-394, https://goo.gl/4mZ9Sh. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14.8.2018.

Δημητρούλια, Ξανθίππη και Κατερίνα Τικτοπούλου, Ψηφιακές λογοτεχνικές σπουδές [ηλεκτρ. βιβλ.]. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, http://hdl.handle.net/11419/5827.

Μικρός, Γεώργιος. Υπολογιστική υφολογία [ηλεκτρ. βιβλ.]. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, http://hdl.handle.net/11419/4860.

Νικήσιανης, Νίκος, Σιώμος Θωμας, Σταυρακάκης Γιάννης, Δημητρούλια Τιτίκα «Λαϊκισμός εναντίον αντιλαϊκισμού στον ελληνικό τύπο, 2014-5», Σύγχρονα θέματα, 132-133 (2016): 52-70.

Φραντζή, Κατερίνα. Εισαγωγή στην επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων. Αθήνα: Ίων, 2012.