Ενημερωτικό & Εκπαιδευτικό Υλικό

A Companion to Digital Humanities

ed. Susan Schreibman, Ray Siemens, John Unsworth.
Oxford: Blackwell, 2004
http://www.digitalhumanities.org/companion/