Αρχική

Τι είναι η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ;

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η εθνική υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα. Εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 
Λίγη ιστορία

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη του Εθνικού Δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας clarin:el και του Εθνικού Δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, τα οποία είναι συνιστώσες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH. Στην παρούσα φάση εξέλιξης της υποδομής περιλαμβάνονται δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των υπηρεσιών των δύο συνιστωσών υποδομών, μέσα σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και αμοιβαίας ενίσχυσης, ενώ συνεχίζεται η συμμετοχή της Ελλάδας στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές.

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CLARIN:EL;
Το clarin:el είναι μια μόνιμη και σταθερή υποδομή όπου ο ερευνητής έχει πρόσβαση σε ψηφιακούς γλωσσικούς πόρους και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Η υποδομή clarin:el είναι το ελληνικό σκέλος της ευρωπαϊκής υποδομής CLARIN, ενός πανευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών μέσω του οποίου συγκεντρώνονται, τεκμηριώνονται, συντηρούνται και διατίθενται  γλωσσικοί πόροι, τεχνολογίες και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Η Ελλάδα έγινε μέλος του CLARIN ERIC τον Φεβρουάριο 2015.

Το Απολλωνίς ΑΠΘ αποτελεί συνέχεια του του CLARIN:EL ΑΠΘ (2014-5). 

Αποκτήστε πρόσβαση σε ψηφιακά αποθετήρια, μητρώα, σώματα κειμένων, θησαυρούς όρων, και σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένων.
Ανακαλύψτε και χρησιμοποιήστε ψηφιακούς πόρους, ψηφιακά εργαλεία και πόρους, νέες μεθόδους έρευνας.
Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας και εκπαιδευτείτε στη χρήση ψηφιακών πόρων και εργαλείων.

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του δελτίου της ευρωπαϊκής υποδομής clarin-eric Tour de Clarin και 2 άρθρα για την ελληνική υποδομή και το CLARIN Knowledge Centre, από τις Μαρία Γαβριηλίδου και Ηρώ Τσιούλη και την Τιτίκα Δημητρούλια.