Εκπαιδευτικές δράσεις

10/6/2020: Σεμινάριο «Simulazione: Προσομοίωση ψηφιοποίησης κειμένου και γλωσσικοί πόροι», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Διοργάνωση 2ωρου σεμιναρίου στους φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: εισαγωγική παρουσίαση της υποδομής CLARIN-Απολλωνίς, προσομοίωση ψηφιοποίησης κειμένου και παρουσίαση της χρήσης των γλωσσικών πόρων και εργαλείων του clarin:el.