Εκπαιδευτικές δράσεις

16/10/2020: 4ωρο διαδικτυακό εισαγωγικό σεμινάριο, με θέμα: «Clarin:el, εισαγωγή στους γλωσσικούς πόρους, στη ψηφιοποίηση και διαχείριση σωμάτων κειμένων», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Διοργάνωση 4ωρου εισαγωγικού σεμιναρίου σε προπτυχιακούς-ές φοιτητές-ριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας πάνω στη δημιουργία-ψηφιοποίηση γλωσσικού πόρου και τη διαχείριση και αξιοποίηση του με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.