Εκπαιδευτικές δράσεις

23/12/2020: Webinar «Σώματα Κειμένων στη Διαφήμιση και την Επικοινωνία» στο πλαίσιο του ΠΜΣ Δημοσιογραφίας, εισηγητής καθ. Περικλής Πολίτης

Στο πλαίσιο του Ελληνόφωνου ΠΜΣ στη Δημοσιογραφία του Τμήματος Δημοσιογραφίας &ΜΜΕ, και συγκεκριμένα του μαθήματος «Πολιτιστικό ρεπορτάζ σε παραδοσιακά και νέα μέσα» (ειδίκευση «Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού») πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Σώματα κειμένων στη διαφήμιση και την επικοινωνία».