Εκπαιδευτικές δράσεις

24/7/2020: 4ωρο διαδικτυακό εισαγωγικό σεμινάριο, με θέμα: «Απολλωνίς: ψηφιακά εργαλεία στην κειμενική ανάλυση και στις διαπολιτισμικές σχέσεις», εισηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Στο πλαίσιο του Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού ΠΜΣ «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές επιστήμες» (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), διοργανώθηκε 4ωρο εισαγωγικό σεμινάριο για τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στην ανάλυση κειμένων διαπολιτισμικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.